27 Ιαν 2017

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σάμου. Ποια θέματα θα συζητηθούν

Συνεδριάζει την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του το δημοτικό συμβούλιο Σάμου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Κρότωνα της   Ιταλίας. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. 

2. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Greifswald της   Γερμανίας. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ.  

3. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή για το χαρακτηρισμό  πολυσύχναστων παραλιών –  έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ

4. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ . Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

5. Παραχώρηση δυο 2 ομοιωμάτων «ΣΑΜΑΙΝΑΣ». Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ.  

6. Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας αυτοκινήτων του Δήμου Σάμου στο ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ  ΑΡΩΓΗ για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Εισηγητής: Τμήμα Διαχείριση και συντήρησης Οχημάτων 

7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών και ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Τμήμα Διαχείριση και συντήρησης Οχημάτων.

8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Τμήμα Διαχείριση και συντήρησης Οχημάτων.

9. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα  με τις διατ. του ν.4412/16 ¨Δημόσιες συμβάσεις Έργων προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2017». Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών.

10. Έγκριση  πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας χημικού υλικού. Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών

11. Τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Εισηγητής: Τμήμα προϋπολογισμού – Τμήμα προγραμματισμού 

12. Έγκριση σχεδίου Όρων Δόμησης – χρήσεων Γης Λιμένα Πυθαγορείου. Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισαίος πρόεδρος ΝΠΔΔ. 

13. Έγκριση  Υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Έργα Ανάδειξης φυσικού τοπίου  περιοχής Σπηλιά Πυθαγόρα»   στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» άξονας προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού. 

14. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A  ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020  της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου   ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία ¨ με αριθμό αναφοράς 301061/ΥΔ4262 της πράξης: Στρατηγική Διασυνοριακή συνεργασία & κεφαλαιοποίηση Κοινής προσέγγισης για την εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια κτίρια (STRATENERGY). Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού.

15. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A  ΕΛΛΑΔΑ –  ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020  της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του Στόχου   ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία ¨ με αριθμό αναφοράς 01061/ΥΔ4262 της πράξης:  Βιώσιμος διάδρομος πολιτισμού. Εισηγητής: Τμήμα Προγραμματισμού.

16. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A  ΕΛΛΑΔΑ –  ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020  της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του Στόχου  ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία ¨ με αριθμό αναφοράς 301061/ΥΔ4262 της πράξης Καταδυτικές διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής  Μεσογείου -Ανάπτυξη Δικτύου καταδυτικού Τουρισμού ¨. Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού.

17. Ένταξη του Δήμου Σάμου στο πρόγραμμα ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) και  αποδοχή των όρων της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού  (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου. Εισηγητής: Τμήμα  προγραμματισμού  
   
18. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ –  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες 

19. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΜΟΥ (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΜΗΜΑ).Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΠΟΘΑΛΑΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ».      Εισηγητής:Τεχνικές υπηρεσίες.

21. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Εισηγητής: Βογιατζής Κων/νος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

22. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 86/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Τοποθέτηση κιγκλιδώματος (κουπαστής) στα σκαλοπάτια έναντι Δημοτικού καταστήματος Καρλοβασίων. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ. 

23. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2016 απόφασης της ΕΠΖ περί Έγκρισης σύνταξης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ. 

24. Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος γεώτρησης Περρή.

25. Μετακινήσεις Δήμαρχου Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.


                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required