17 Φεβ 2017

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σάμου. Ποια θέματα θα συζητηθούν

Συνεδριάζει την Τρίτη, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του το δημοτικό συμβούλιο Σάμου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 17 θέµατα ηµερήσιας διάταξης.

Αίτηµα παράτασης του Πιλοτικού προγράµµατος Διευκόλυνσης Θεωρήσεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος, πρόεδρος Δ.Σ

Έγκριση σχεδίου Όρων Δόµησης – χρήσεων Γης Λιµένα (master plan) Πυθαγορείου. Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισαίος, πρόεδρος ΝΠΔΔ.

Διενέργεια οριστικής παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης Τροποποίηση οριστικής µελέτης ύδρευσης πόλης Σάµου και Βαθέος (εξωτερικά υδραγωγεία)  στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Βόρειο Αιγαίο» Άξονας προτεραιότητας 3 ¨Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και µετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο περιβάλλον , µε επάρκεια πόρων για ανάπτυξη απασχόληση και αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε τίτλο: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος καθώς και έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης. Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

Παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε τη διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών ορών του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

Κατάργηση του συνδέσµου ΟΤΑ Δήµων Βαθέος Πυθαγορείου.. Εισηγητής: Τµήµα προγραµµατισµού.

Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δήµου Σάµου για «Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του κτιρίου ΞΕΝΙΑ – Δηµιουργία Κέντρου Επιστήµης Λόγου και Τέχνης– Δηµιουργία Διαδραστικού Περιβαλλοντικού Κέντρου Αιγαίου. Εισηγητής: Τµήµα προγραµµατισµού.

Έγκριση όρων για τη σύναψη σύµβασης µε την Ε.Ε.Α.Α. για ενεργοποίηση ρευµάτων ανακύκλωσης. Εισηγητής: Τµήµα προγραµµατισµού

Αναµορφώσεις προϋπολογισµού Εισηγητής: Οικονοµική επιτροπή - Τµήµα προγραµµατισµού

Επικαιροποίηση « Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήµου Σάµου για συγχρηµατοδοτούµενα έργα». Εισηγητής: Τµήµα προγραµµατισµού

Ορισµός µελών για τη συγκρότηση επιτροπής επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηµατογράφων. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος, πρόεδρος Δ.Σ

Καθορισµός Εξόδων παράστασης Προέδρου και αντιπροέδρου του  «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ». Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος, πρόεδρος ΝΠΔΔ.

Αποζηµίωση µελών του Διοικητικού συµβουλίου του «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος, πρόεδρος ΝΠΔΔ

Έγκριση της υπ’ αριθµ. 1/2017 απόφασης της ΕΠΖ, µε θέµα Χωροθέτηση Λαϊκής αγοράς καθορισµός χώρων στάσιµου εµπορίου στο Δήµο Σάµου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς, Αντιδήµαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

Έγκριση της υπ’ αριθµ. 2/2017 απόφασης της ΕΠΖ µε θέµα: Κοπή δέντρου στη Δηµοτική Κοινότητα Βαθέος Σάµου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς, Αντιδήµαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

Έγκριση της υπ’ αριθµ. 4/2017 απόφασης της ΕΠΖ µε θέµα: Κυκλοφοριακή µελέτη παραχώρησης θέσης στάθµευσης στη συνοικία προσφυγικών της πόλεως Σάµου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς, Αντιδήµαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

Μετακινήσεις Δήµαρχου Αντιδηµάρχων και Δηµοτικών Συµβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required