3 Ιουλ 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση για τον ΕΟΣ Σάμου


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 11/28-6-2017, καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 3 Τακτική Γενική Συνέλευση την 16ην Ιουλίου 2017 (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 23ην Ιουλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην πόλη της Σάμου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017.

2. ΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017

3. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π - Απολογισμός χρήσεως 2016.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2016 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2017.

4. Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2016.

Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2017.

5. Εγκρίσεις συμβάσεων με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6. ΄Εγκριση εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης των μελών του ΔΣ και ΕΣ.

7. ΄Εγκριση αμοιβής ορκωτών λογιστών για την διαχειριστική χρήση του Συνεταιρισμού, από 01/01/2017 έως 31/12/2017.

8. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη σε Επενδυτικό πρόγραμμα του Μέτρου 4.2 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ.

9. Διάφορες ανακοινώσεις. Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required