29 Ιουν 2018

Ξεκινούν οι εγγραφές στη σχολή Νοσηλευτών


Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.Γ6α/Γ.Π.39625/16-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, την υπ΄αριθμ.5954/2014  Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και  Θρησκευμάτων(ΦΕΚ 1807 Β΄) και την Γ4α/ /Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄) γνωστοποιείται ότι για το Διδακτικό Έτος 2018-2019, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν Σάμου ξεκινούν από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν Σάμου για τις παρακάτω ειδικότητες:


1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α ΄εξάμηνο)

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄εξάμηνο)

3. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ( Γ΄εξάμηνο)

Συγκεκριμένα: οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για τον μήνα Ιούλιο  12/07/2018 , 26/07/2018 και για τον μήνα Αύγουστο 09/08/2018, 23/08/2018 και 30/08/ 2018.

Από 01/09/2018 έως και 15/09/2018 καθημερινά και ώρες 9.00πμ – 13.00μμ.

Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και  διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4)  εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

* Σχετική αίτηση

* Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία

* Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

* ΑΜΚΑ

* Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα

* Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι παρακάτω τίτλοι σπουδών:

- Απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Πτυχίο ΤΕΛ

ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ

- ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Δ.Ι.Ε.Κ, στο Μαλαγάρι, ή στο τηλέφωνο 22730-24500.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required